Toch vergoeding na ontslagvergunning CWI

In een zaak die speelde voor de Kantonrechter van de Rechtbank Arnhem speelde het volgende.

Op verzoek van de werknemer wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met ingang van 30 november 2006 onder toekenning van een vergoeding conform de kantonrechtersformule, dit terwijl het CWI reeds toestemming had verleend tot beëindiging en de arbeidsovereenkomst reeds was opgezegd tegen 1 december 2006.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer de verkeerde weg bewandelt nu de arbeidsovereenkomst is beëindigd. De werknemer zou een vordering uit onredelijk ontslag kunnen indienen.

De Kantonrechter overweegt in zijn uitspraak van 3 november 2006 daarover als volgt:

"De Kantonrechter volgt het betoog van de werkgever niet. Artikel 7:685 BW biedt nu eenmaal de mogelijkheid aan een werknemer om te allen tijden een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzoeken onder toekenning van een vergoeding ten laste van de werkgever…..Van misbruik van deze procedure is geen sprake. Werknemer heeft een duidelijk en gerechtvaardigd belang bij de ontbindingsprocedure.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat, in dit geval, ook niet valt in te zien waarom de procedure van 7:681 BW geschikter of passender zou zijn dan de ontbindingsprocedure. Het enige relevante geschilpunt betreft de vraag of er wel of niet een vergoeding betaald moet worden. Die vraag is niet zodanig ingewikkeld of moeilijk te beantwoorden, dat daarvoor uitgebreide bewijslevering (niet passend bij de ontbindingsprocedure) nodig zou zijn. Discussie over de inhoud van de door werkgeefster overgelegde financiële stukken is er tussen partijen ook niet. "

De Kantonrechter stelt vast dat in deze kwestie sprake is van een reorganisatie op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Nu dit geheel in de risicosfeer van werkgever ligt dient werkgever een vergoeding aan werknemer te betalen. Deze wordt in casu vastgesteld conform de kantonrechtersformule.

Deze uitspraak is na te lezen op: www.rechtspraak.nl onder LJN: AZ1781

Lees ook:Einde van de verkorte procedure bij de CWI
Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:Werknemer houdt zich niet aan veiligheidsvoorschriften: ontbinding zonder vergoeding
Lees ook:Eigen verantwoordelijkheid voor werknemer in RSI-procedure

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.