Einde van de verkorte procedure bij de CWI

Bij collectieve ontslagen op grond van reorganisatie wordt vaak gebruik gemaakt van de weg via de CWI. Bij de CWI worden dan ontslagvergunningsaanvragen ingediend voor de werknemers wier arbeidsplaatsen vervallen. Gewoonlijk duurt deze procedure vier tot zes weken. De procedure kan echter worden ingekort indien de werknemers een zogenaamde 'werknemersverklaring van geen bezwaar' tekenen. Deze verkorte procedure die is opgenomen in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit wordt per 1 januari 2007 geschrapt. Ontslagvergunningsaanvragen die voor 1 januari 2007 worden ingediend kunnen nog wel via de verkorte procedure worden afgedaan.

De wijziging van het Ontslagbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 december 2006.

De reden van het laten vervallen van de mogelijkheid tot verkorte procedures hangt samen met de sinds 1 oktober 2006 gewijzigde Werkloosheidswet en de versoepelde verwijtbaarheidstoets om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Om een werknemer in aanmerking te laten komen voor een WW-uitkering kan sinds 1 oktober 2006 worden volstaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden in plaats van een opzegging door de werkgever met gebruikmaking van de door de CWI afgegeven ontslagvergunning. Er is alleen nog sprake van verwijtbare werkloosheid als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer heeft plaatsgevonden of sprake is van een dringende reden waarvan de werknemer een verwijt kan worden gemaakt.

Als de werkgever, in het kader van een reorganisatie, de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de werknemer hiertegen geen bezwaar heeft, zal in de praktijk worden overgegaan tot het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst, omdat het voor de werknemer niet meer nodig is om met het oog op zijn WW-uitkering een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of CWI-procedure te voeren. Het UWV heeft naar aanleiding van deze wijzigingen in de WW nieuwe beleidsregels gepubliceerd waaruit blijkt dat een beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen geen verwijtbaarheid oplevert voor de werknemer die een WW-uitkering aanvraagt. Daarmee is de verkorte procedure overbodig geworden.

 

 

 

Lees ook:Aantal ontslagaanvragen in 2005 met 12% afgenomen
Lees ook:Werknemer houdt zich niet aan veiligheidsvoorschriften: ontbinding zonder vergoeding
Lees ook:Toch vergoeding na ontslagvergunning CWI
Lees ook:FNV wil alleen nog ontslag via de kantonrechter
Lees ook:Werkgever houdt zich niet aan uitspraak arbiter en ontslaat werknemer toch

4 reacties op “Einde van de verkorte procedure bij de CWI

 1. loppie

  Het is HET CWI, niet de CWI

    /   Beantwoorden  / 
 2. loppie

  Het is HET CWI, niet de CWI

    /   Beantwoorden  / 
 3. A.Evenhuis

  Helaas, het is DE CWI, nl de centra voor werk en inkomen. Het is een instituut, niet een individueel / plaatselijk CWI-kantoor.

    /   Beantwoorden  / 
 4. J. Klomp

  De ontslagprocedure wordt uitgevoerd door DE Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen. HET Centrum voor Werk en Inkomen is de instantie die bemiddelt bij het vinden van werk en de procedure rondom de WW-aanvraag regelt.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.