Advocaatkosten bij ontslag weer aftrekbaar voor werknemer?

De kosten die werknemers in ontslagzaken maken voor hun juridisch adviseur zouden weer aftrekbaar moeten worden voor de belasting. Dit heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad geadviseerd in een vijftal bij de Raad in behandeling zijnde zaken, aldus het Financieel Dagblad op 9 januari 2007.

Tot 2001 konden werknemers de kosten van hun advocaat als “verwervingskosten” (kosten om je baan en daarmee inkomen te behouden) aftrekken van de loonbelasting. Bij de herziening van het belastingstelsel in dat jaar is deze aftrekpost echter geschrapt.

In procedures kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot bedragen van € 10.000. Voor cliënten is de aftrekbaarheid van deze kosten van groot belang om zich juridische bijstand te kunnen veroorloven.

Advocaat en belastingdeskundige Gerard van Westen stelt dat een positieve uitspraak van de Hoge Raad een “bommetje” onder het systeem kan betekenen, doordat de deur in dat geval wordt opengezet naar aftrekbaarheid van nog meer kosten.

Op dit moment zal afgewacht moeten worden of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt. Wij houden u op de hoogte.

 

Lees ook:Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang vanaf 2007
Lees ook:Geen SER-akkoord ontslagrecht
Lees ook:Wat is de rechtspositie van een statutair directeur bij ontslag?
Lees ook:Schrijffout in concurrentiebeding voor rekening werkgever
Lees ook:Werkgever belemmert reïntegratie: ontbindingsverzoek afgewezen

49 reacties op “Advocaatkosten bij ontslag weer aftrekbaar voor werknemer?

 1. c.schipper

  Wij hebben een probleem met onze werkgever
  en werden gedwongen om naar de recht bank te gaan ,aangezien hij niet wilde praten ook niet via een bemiddelaar ,wij hebben eerst de zaak van mijn vrouw gehad er is een ontslag verleend via de rechtbank met een kleine vergoeding ,mijn zaak loopt nog daar heb ik net een uitspraak over mijn vrijedagen ,provisie en pensioen van gekregen en ik kan gerust zeggen een beschamede uitspraak ,daarbij komt dat wij de laatste paar jaar inmiddels al meer dan 20.000 eur hebben betaald aan de advocaat en het bijna niet meer op te brengen is ,zeker omdat je het ook niet op mag geven bij de belasting opgave ,maar het geld wat je word toegewezen daar moet je wel belasting over betalen en aangezien ik nu eigenlijk weer in hogerberoep zou moeten en ik niet meer weet waar ik dat van moet betalen ,daarbij zit ik sinds 3 jaar thuis in dew wao dus ,word het zo wel erg moelijk
  om mijn recht t krijgen.
  ik wil graag op d hoogte gehouden worden ,
  bij voorbaat vriendelijk dank
  c.schipper

    /   Beantwoorden  / 
 2. van vugt

  Wij hebben ook hoge advocaatkosten moeten maken vanwege onrechtmatig ontslag. Na het kort geding is er geschikt met de werkgever voor een bedrag dat niet veel hoger was dan de advocaatkosten. Over dit bedrag hebben we echter wel belasting moeten betalen, dus hebben we voor niets de advocaatkosten gemaakt omdat kosten/baten negatief uitvallen. Ik zou het eerlijker vinden als de kosten voor het verkrijgen of behouden van je inkomen verrekend mochten worden met het inkomen dat je erdoor verkrijgt. Ik weet dat dat zo niet werkt, maar dan zou je toch op z’n minst de kosten voor de advocaat moeten kunnen bijtellen bij je aftrekposten. Je betaald immers belasting over het te ontvangen bedrag? Dan zou je de belasting over het uitgegeven bedrag moeten terugkrijgen. Aangezien wij hier vandaag bericht over hebben gekregen zou ik het heel erg op prijs stellen als we op de hoogte gehouden kunnen worden ivm bezwaar aantekenen. bvd van Vugt

    /   Beantwoorden  / 
 3. Erik van Leeuwenstijn

  Het niet meer fiscaal aftrekbaar maken van advocaatkosten is destijds uiterraard niet voor niets gedaan, werkgevers ontslaan natuurlijk niet voor niets overbodige werknemers, vaak ligt hier een zwaarwegende bedrijfseconomische reden aan ten grondslag Het is dan voor een werkgever van groot belang, snel en flexibel te werk te kunnen gaan. Indien werknemers de kans krijgen om bij elk juridisch probleempje professionele hulp in te roepen dan zal dit een slagvaardige bedrijfsvoering sterk kunnen verlammen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Sandra Offringa

  De reactie van de heer van Leeuwenstein is vanuit de positie van de werkgever begrijpelijk. Echter is zijn stelling dat deze wijziging niet voor niets is gedaan onjuist en zeker met de daaraan verbonden conclusie dat werkgevers werknemers niet voor niets ontslaan
  Helaas blijkt maar al te vaak dat een werknemer soms uit pure persoonlijke reden door een werkgever ontslagen worden of dat de bedrijfseconomische grondslag vooral is gebaseerd op het maken van meer winst.
  Uiteraard ben ik voor een gezonde bedrijfsvoering maar de afhankelijkheid van een werknemer van de grilligheid van een werkgever is ongezond, zeker als de te maken kosten voor juridische hulp wel door de werkgever aftrekbaar zijn en niet voor de werknemer.
  Als het dan zo zwaarwegend is dan zal de werkgever zeker bereid zijn de kosten hiervoor te maken (welke vaak nog beperkt zijn vanwege het in huis hebben van juristen)

    /   Beantwoorden  / 
 5. Erik van Leeuwenstijn

  In reactie op het meisje Sandra Offringa,
  Lieve Sandra, leuk dat je reageerde en ik heb je reaktie echt goed gelezen en wil daarom toch een paar kanttekeningen ter lering voor jou plaatsen. Er zijn zaken waar wij stervelingen weinig tot geen vat op hebben, Ik noem bijvoorbeeld de hand van onze Heer. Toen hij ons schiep was hem al duidelijk dat er een verschil zou zijn tussen man en vrouw. Daar waar vrouwen emotioneel en irationeel zijn. Zijn mannen meer rationeel en to the point. Dit vind je terug in reacties over de natuurlijke dominantie van de Man geschapen als evenbeeld van de heer, en de vrouw welke zich dienstig op dient te stelen tov de superieure man.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Roger

  Zullen we elkaar met respect behandelen Erik? Dat is wel zo fijn.
  Ik begrijp de relatie tussen snel/flexibel en het fiscaal aftrekken niet helemaal. Misschien dat je toch niet zo superieur bent?!

    /   Beantwoorden  / 
 7. van vugt

  reactie op jongetje erik van leeuwenstijn. Wat zou je vinden van je eigen reacties cq redenaties als jouw werkgever een vrouw is, erik? Of denk je er dan anders over….. Laten we ervan uitgaan dat recht recht is en niets te maken heeft met man of vrouw-zijn. Vrouwen mogen ook een mening hebben in 2007. Misschien is je dat ontgaan.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Erik van Leeuwenstijn

  Geachte heer/mevrouw van Vucht
  In uw reactie bespeur ik een vooringenomenheid tov mijn redenatie omtrent vrouwen, ik sta voor gelijkheid echter met benutting van de beste kwaliteiten van beide sexse. Vanuit mijn geloofsovertuiging en perceptie weet ik ik dat er taken zijn die beter door een vrouw uitgevoerd kunnen worden, omgekeerd geld dit uiterraard ook voor mannen. Uitzonderingen moeten echter ten alle tijden mogelijk zijn. Ook ik leef in 2007. minachting uit zich echter zeer divers en vaak onopgemerkt, een voorbeeld is het slechts noemen van een achternaam als idee van statuus, maar ik geloof dat we afdwalen van de casus tw. het hebben van een vrouwelijke werkgever,in deze kan ik u melden altijd in de zelf gecreerde omstandigheden geweest te zijn mijn eigen werkomgeving te kunnen kiezen. Naar mijn mening, niet per definitie maar wel vaak een mannelijke eigenschap.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Taxpayer

  Het schiet niet op in deze discussie, maar ook niet met het onderwerp zelf. Ik heb medio maart 2006 een drie jaar slepende ontslagkwestie afgerond, de fiscus incasseerde een vorstelijk bedrag, evenals overigens mijn advocaat.
  Op dit moment zijn ontslagkosten indd. niet aftrekbaar voor werknemers, maar gezien bovenstaande uit de blog is de zaak in beweging.
  Het enige zinnige advies is om nu (dus voor 1 april 2007) via een belastingconsulent uitstel te vragen. Dan heb je een jaar om op ontwikkelingen/jurisprudentie te wachten. Is dan nog niets bekend, dan de kosten gewoon opvoeren bij je aangifte en weigering aanvechten t/m de Hoge Raad.
  Let wel op: is uw aanslag eenmaal definitief, dan valt er achteraf niets meer te halen…… ook al verandert de regelgeving, ook al halen anderen wel hun gelijk.

    /   Beantwoorden  / 
 10. A. Struijk

  Ook ik heb een probleem met mijn werkgever
  en heb ook een advocaat in handen moeten nemen.Dit werd zelfs door mijn werkgever geadviseerd. Vanaf het begin heb ik gedacht dat de kosten aftrekbaar zouden zijn. Maar helaas! Ik lees nu in het bericht van 28.3.07 dat ik hiervoor uitstel moet aanvragen. Ik heb dit dus ook vanmorgen voorgelegd mij een belastingconsulent.
  Graag wil ik ook op de hoogte gehouden worden of het advies wordt overgenomen.
  Bij voorbaat dank

    /   Beantwoorden  / 
 11. Taxpayer

  Voorzover mij bekend (waren de kosten voor 2001 en) zullen de kosten als het ooit weer tot aftrek komt slechts in zijn totaal aftrekbaar zijn in het jaar dat de zaak tot definitieve ontknoping komt. Hebt u bv geprocedeerd van 2002 t/m 2006 dan zijn de totale kosten slechts op te voeren in de aanslag over het jaar 2006. Maar indd het gaat vaak om grote bedragen dus uitstel vragen en knokken voor je (on)recht is een uitstekende optie.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Taxpayer

  Blijkens het gestelde in onderstaande link is de zaak nog volop in beweging……….

  De link:
  http://www.accountancynieuws.nl/index.php?menu%3Dnieuws%26ArtikelId%3D2117

  De inhoud:

  Kosten van rechtsbijstand in een ontslagprocedure

  De tweede zaak gaat om de kosten die gemaakt worden in een ontslagprocedure. Voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad bracht de Advocaat-Generaal (AG) een conclusie uit. Volgens hem zijn de kosten van rechtsbijstand in de praktijk een stuk minder conflictgevoelig dan andere beroepskosten en ligt het minder voor de hand dat de wetgever de kosten vergoedt bij een arbeidsconflict. Het zijn ook geen kosten die betrekking hebben op een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, maar veel meer op de afwikkeling van een dienstbetrekking. Dat laatste is in het algemeen toch minder in het belang van de werkgever. Uiteindelijk komt de AG tot de slotsom dat het de wetgever niet past om enerzijds een belastingvrije vergoeding van de kosten van rechtsbijstand bij een arbeidsconflict toe te staan, en anderzijds de aftrek van de kosten uit te sluiten. Dan is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. De wetgever moet volgens hem de ondeugdelijke wet repareren maar tot die tijd kan de belanghebbende geen effectieve rechtsbescherming worden geboden. Tenzij de Hoge Raad anders beslitst.

  Bron: Ernst & Young

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van Aartrijk

  Wat zijn de verdere mogelijkheden n.a.l. van de uitspraak Hoge Raad van 10 aug.j.l. ??
  Europees Hof in Brussel ??
  Mvg
  Hans van Aartrijk.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Taxpayer

  Wachten. Er zullen meer cassatiegevallen over deze zaak volgen. In het geval dat nu is afgewezen gaat het om kosten gemaakt tot verwerving of behoud van inkomsten uit arbeid. Dat is weer iets anders dan een ontslagvergoeding die wel belast wordt en de kosten die daarvoor gemaakt zijn die niet aftrekbaar zouden zijn ………………

    /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van Aartrijk

  Kan / moet ik ook in cassatie gaan ?
  Mvgr, Hans van AartrijkG

    /   Beantwoorden  / 
 16. Taxpayer

  Hans ik heb geen idee, ik post wat ik op internet zie, en ik praat na wat mijn belastingconsulent zegt. Bij mij ging het om een ontslagvergoeding, nadat ik driemaal een procedure voor de rechter heb gehad heb ik het na een uitspraak in een “kennelijk onredelijk ontslag” procedure laten zitten (niet in beroep gegaan). Vervolgens weigerde de werkgever uit pure rancune het advocaatkostendeel onbelast aan mij uit te keren en op de vergoeding in mindering te brengen. Had hem geen cent gekost, maar hij wilde mij nog een hak zetten. Het ging in mijn geval om zo’n €20.000 advocaatkosten (drie jaar juridisch touwtrekken is duur) die toen dus volledig belast werden. Zo bleef er van die ontslagvergoeding na aftrek advocaatkosten en belasting netto erg weinig over en ging de belastingdienst als lachende derde met een onterecht groot deel aan de haal. Hoe het aflopen gaat weet ik niet, maar mijn belastingconsulent acht me zeker niet kansloos en dat doet ie niet om zelf uren te schrijven want het is een kennis die het voor mij verder gratis behandelen zal. Overigens kan je pas naar de Hoge Raad nadat een rechter uitspraak heeft gedaan en je kan het pas bij de rechter aankaarten als de belastinginspecteur eerst je aftrek weigert en vervolgens jouw beroep daartegen ook afwijst. Omdat de zaak in beweging is heb ik uitstel van aangifte gevraagd, ik hoef dus pas in april 2008 mijn aangifte over 2006 te doen. Dit alles onder het motto: “het duurt even maar dan heb je ook wat” (misschien).

    /   Beantwoorden  / 
 17. Hans van Aartrijk

  Hartelijk dank voor je reactie.Zodra ik wat
  nieuws weet via mijn kanalen laat ik het direct weten.We houden contact.
  Mvgr,
  Hans van Aartrijk

    /   Beantwoorden  / 
 18. Taxpayer

  Hans, hopelijk blijft dit weblog nog even bestaan. Anders kunnen we mailadressen uitwisselen alleen niet via deze site (i.v.m.) spammers.
  Ik kan wel even een tijdelijk mailadresje aanmaken zodat we onze echte mailadressen kunnen uitwisselen? Twee weten meer dan één tenslotte.

    /   Beantwoorden  / 
 19. van rijn

  reactie op het verhaal van Dhr van Leeuwenstijn.
  Geachte heer van Leuwenstijn,
  Vanuit de positie van een werkgever, is het vrij logisch om uw standpunt niet alleen te begrijpen,maar ook te verdedigen..uiteraard praat een ieder voor “eigen parochie”.nietwaar?
  Maar vanuit een objectief oogpunt,mag het zo klaar als een klontje zijn,dat ,TEN EERSTE,werknemers minder financiele ruimte hebben ,dan (grote) ondernemers,..en TEN TWEEDE:..er zal nooit iemand blij worden van het feit,dat bij “iets ontvangen” er flink belasting betaald moet worden,..terwijl bij kosten niets aftrekbaar is,..of zou uzelf wel vrolijk worden als u wel uw hyptheeklasten maandelijks VOLLEDIG EN ZONDER AFTREK DUS ! op uw koopwoning mag betalen ,maar belasting moet betalen wanneer u een mooie winst bij verkoop maakt?,..en dan hebben we het over TIENTALLEN procenten
  Een Juridisch ‘gevecht’ is aardig,maar dan wel GELIJKWAARDIG !!
  gr, Van Rijn

    /   Beantwoorden  / 
 20. Ronald Recht

  Interessant artikel en discussie. Ook ik hoop dat dit weblog nog even blijft bestaan. Succes!

    /   Beantwoorden  / 
 21. Erik van Leeuwenstijn

  Geachte heer van Rijn
  Frapant dat u over mijn hypotheeklasten begint, bespeur ik enige jaloezie ?? Louter door efficient werken in ben ik er inderdaad in geslaagd een leuk buiten aan te schaffen / laten bouwen. Welliswaar om hypothecaire gronden (ja ook ik) opgesplits in twee eenheden maar godzijdank niet in een binnenstad of een of andere vinexwijk. Ik heb dit bereikt door het rendement van aan mij toevertrouwde bedrijven aanmerkelijk te verhogen, u weet personeelskosten zijn daar een dominerende factor in. Een groot gedeelte van overhead kosten zoals energie, huisvesting, machinerie etc. kunnen vooraf naukeurig berekend worden en op efficientcy getoetst, personeelskosten echter blijven een botleneck in efficiente bedrijfsvoering. Geef de goede manager zo min mogelijk van overheidswege opgedrongen regels dan zal het aan zijn bedrijf toevertrouwde bedrijf optimaal rederen. Financiers/eigenaar blij, Manager/Directeur blij. Economie blij. Iedereen blij zoals u ziet.

    /   Beantwoorden  / 
 22. Hans van Aartrijk

  Weet jij al wat meer omtrent ( niet aftrekbare ) advocaatkosten via je belastingconsulent ??
  Is het een optie, om de kosten die betrekking hadden op de afwikkeling van de dienstbetrekking,als aftrekpost met de fiscus te verrekenen ?
  Hartelijke groeten,
  Hans van Aartrijk

    /   Beantwoorden  / 
 23. Ria Kroon

  Na de uitspraak van de HR is de mogelijkheid geopperd om in Straatsburg te klagen over ongelijke behandeling. Weet iemand of hierover al een klacht bij het EHRM is ingediend of wordt voorbereid?

    /   Beantwoorden  / 
 24. Abrahams

  Heb met interesse de hele corresondentie gelezen, en ben benieuwd of er inmiddels een uitspraak is van de HR? Kan iemand dat beamen? Heb zelf namelijk ook mijn aangifte van 2005 terug gekregen met de mededeling dat advocaatkosten niet aftrekbaar zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 25. Ine

  Kan iemand mij zeggen waar op de belastingaangifte ik de advocaatkosten kan invullen? Ik heb mijn aangifte over 2007 nog niet verstuurd. Ik wil de kosten toch opvoeren en verdere uitspraken afwachten.
  Beroep tegen mijn ontslag loopt ook nog.
  Maar ik wil het toch op de aangifte invullen, anders verspeel ik eventuele rechten bij herziening van deze onredelijke wet. Graag deze week bericht, dan moet de aangifte echt de deur uit. Bedankt hoor.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Ria Kroon

  In de belastingaangifte kan je gemaakte advocaatkosten alleen opgeven als negatieve inkomsten onder “inkomen uit arbeid”.
  Weet iemand of er al een klachtprocedure bij het Europees Hof is aangekaart vanwege de weigering van de staatssecretaris om de wet aan te passen?

    /   Beantwoorden  / 
 27. Ine

  Ria bedankt! Ik blijf dit item met grote belangstelling volgen. Ligt deze kwestie al bij het Europese Hof?

    /   Beantwoorden  / 
 28. Hans van Aartrijk

  Taxpayer,is er nog nieuws of zijn er ontwikkelen mbt (aftrekbare)advocaat
  kosten ?? Inmiddels zijn we weer 12 maanden
  verder.
  Mvg
  Hans van Aartrijk

    /   Beantwoorden  / 
 29. Erik van Leeuwenstijn

  Bovenstaande reacties lijken mijn eerdere standpunt te bevestigen. Het weer voor een deel aftrekbaar maken van advokaatkosten bij arbeidsconflicten geeft een stroom van procedures waar onze economie niet op zit te wachten. Tevens dreigt het doemsenario weer op dat de kurk van onze economie “de ondernemer” op zal moeten draaien voor hoge kosten wanneer een rechtbank overhoops een claim positief zou honoreren.

    /   Beantwoorden  / 
 30. Taxpayer

  De voorlopige aanslag is binnen. Heeft lang geduurd, maar ziet er goed uit. Helaas zegt dat niets, het is de definitieve aanslag die telt!

    /   Beantwoorden  / 
 31. Taxpayer

  Sorry dat ik niet eerder reageerde Hans, ik had de tweede pagina van deze Blog gemist, zie hem nu pas. Vanavond meer tijd voor een reactie. Nu eerst aan het werk (dat ik ook weer heb).

    /   Beantwoorden  / 
 32. Taxpayer

  Zoals beloofd nu een uitvoeriger reactie.

  Ik maakte tegen mijn zin een ontslagzaak mee die bestond uit diverse rechtszaken (2003-2006):
  1. ontslagprocedure bij de Kantonrechter, aangespannen door de werkgever. Kantonrechter veegt de werkgever de kast uit, stelt dat mij niets te verwijten valt, de werkgever des te meer. Kantonrechter vraagt mij ter zitting of ik van mening ben dat er na alle vuilspuiterij van de werkgever nog een werkbare relatie is (m.a.w. wilt u zelf nog terug?). Ik ontken.
  Kantonrechter doet uitspraak en kent mij een ontslagvergoeding toe van bijna 150.000 euro.
  Binnen 3 weken maakt de werkgever gebruik van zijn “recht” de ontslagaanvraag in te trekken. Salaris wordt nog steeds doorbetaald.
  2. Ik denk: wat zij kunnen kan ik ook, recht is recht dus als ik zelf een procedure begin krijg ik dezelfde uitspraak en dan trek IK aan de touwtjes en kan de werkgever niets meer ongedaan maken. Niets blijkt minder waar. Een halfjaar na de eerste uitspraak oordeelt een tweede rechter (op exact dezelfde gronden in mijn voordeel) dat mij slechts 75.000 euro toekomt. Motiveert dat met “u hebt immers een riante uitkering na ontslag”. (Ik was werkzaam in het onderwijs en inderdaad, had op grond van dienstjaren en leeftijd recht op uitkering tot aan mijn 65e jaar). Ik denk wederom: wat zij kunnen kan ik ook en trek de ontslagaanvraag in, salaris wordt nog steeds doorbetaald.
  3. De werkgever vindt een wetsartikel op grond waarvan ik ook zonder tussenkomst van de kantonrechter kan worden ontslagen, hetgeen geschiedt. Natuurlijk wordt nu geen salaris meer betaald.
  4. UWV weigert uitkering omdat ik tenslotte door “eigen schuld” werkloos zou zijn geraakt. Dit op grond van informatie die bij de werkgever is ingewonnen. (werkgever was enigszins rancuneus inmiddels, had al 60 mille aan zijn advocaten (3) besteed). Rechtszaak tegen UWV aangespannen en gewonnen, maar wel een half jaar zonder salaris en uitkering gezeten (lekker met studerende kinderen, een vrouw zonder werk (zelfde werkgever (uiteindelijk ook een procedure gestart en geschikt) en een advocaat doe 300 per uur rekent!). Solliciteren was onmogelijk op dat moment, het hebben van een nieuwe baan zou een ontslagvergoeding behoorlijk gedwarsboomd hebben.
  5. Eén dag voor het verstrijken van de wettelijke termijn (Kerst 2005) een procedure wegens “kennelijk onredelijk ontslag” opgestart. Uitspraak in 2006: u hebt helemaal gelijk en de kantonrechter kent een bedrag toe dat ergens tussen de 75K en de 150 K uitkomt.

  Kosten van de 3 procedures (dus die tegen het UWV niet meegerekend inmiddels ronde de 20.000 euro. Vriendelijk verzoek aan de werkgever deze voor zijn rekening te nemen en van de ontslagvergoeding af te trekken (kost hem geen cent, spaart mij belasting over die 20 mille) wordt geweigerd. Belasting wordt meteen op de ontslagvergoeding ingehouden.
  Inmiddels rommelt het hierover tot in de hoogste regionen, tot en met de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Ik neem diverse malen contact op met de inspecteur van belasting maar krijg steeds nulk op rekest.

  Ik besluit in afwachting van ontwikkelingen en komende jurisprudentie mijn aangifte over 2006 zo lang mogelijk te rekken. Hiervoor schakel ik een via via bevriende belastingconsulent in.
  In april 2008 wordt dan eindelijk een (papieren) aangifte, tegelijk voor mijn vrouw en mij, over 2006 gedaan. Begin juni krijgt mijn vrouw de voorlopige aanslag, binnen twee weken gevolgd door de definitieve. Ik hoor niets tot deze week. In de voorlopige aanslag wordt mijn aftrek volledig geaccepteerd en een flinke heffingsrente vergoed. Het bedrag staat nog dezelfde dag op mijn rekening. Naast de gebruikelijke blabla over het voorlopig karakter van de aanslag en mogelijk nog komende controles valt de volgende zinssnede op: “De BD is afgeweken van uw aangifte, voordat u de definitieve aangifte ontvangt wordt u hierover nader geïnformeerd”.
  Hoe dit afloopt? Geen idee….. Misschien heeft men er zo lang over gedaan omdat er al correspondentie van mij lag waarin ik aangaf zeker in beroep te gaan, desnoods tot en met de Hoge Raad? Misschien één van de vele missers van de BD die inmiddels immers grotendeels naar India en Pakistan is geoutsourced? Misschien is er intern meer over deze materie te doen geweest dan naar buiten toe blijkt?

  Ik kan alleen maar hopen:
  - Voor mezelf: dat de definitieve aanslag spoedig volgt en niet afwijkt van de voorlopige;
  - Voor u allen: dat het u aangedane onrecht (de ongelijke behandeling, de willekeur die de werkgever kennelijk volgens de wet jegens u kan uitoefenen) t.z.t. rechtgetrokken zal worden.

  Het is immers te gek voor woorden dat twee werknemers waarvan de één een wat minder rancuneuze werkgever heeft dan de ander in eenzelfde belastingstelsel in hetzelfde land zo verschillend behandeld worden. Gepolariseerde zwartkijkers zoals de heer Erik van Leeuwenstijn dragen feitelijk niets bij aan de discussie over het onrecht waarover we hier praten.

  Taxpayer

    /   Beantwoorden  / 
 33. Ria Kroon

  Beste Taxpayer,
  Gefeliciteerd met het (voorlopige) resultaat.
  Vlgs. de Hoge Raad zijn advocaatkosten niet aftrekbaar. Verwacht mag dus worden dat in de definitieve aanslag hiermee rekening zal worden gehouden. Wil je dat ook laten weten? Ben benieuwd of daarna de gang naar het Europees Hof zal worden ingezet (of door sommgen al is ingezet).
  Ria

    /   Beantwoorden  / 
 34. Erik van Leeuwenstijn

  Taxpayer is nu precies waar ik voor waarschuw
  Van de zotte dat een simpele werknemer welke naw. door eigen schuld in een arbeidsconflict geraakt, zijn werkgever kan opzadelen met zo’n idioot hoge afkoop. Zonder enig schaamtegevoel naar zijn oude werkgever en collega’s toe. Dat is snel in het knipje hoor ik hem al met een glimlach denken. Feesten op kosten “of beter ten koste” van oud collega’s

    /   Beantwoorden  / 
 35. Taxpayer

  Waarschuwt u maar lekker van meneer Leeuwenstein! U snapt kennelijk niet echt wat de mensen hier bezighoudt en denkt in een slechts heel beperkt kader. “Een simpele werknemer” geeft al aan hoe U zichzelf boven een ander wenst te plaatsen. “door eigen schuld”?? Drie rechters spreken u onpartijdig en onafhankelijk van elkaar doch pertinent tegen! Uw verdere insinuaties zijn zo laag bij de grond dat ik er niet eens op ga reageren…… Overigens zijn mij inmiddels soortgelijke gevallen bekend waar de belastingdienst de lieve vrede heeft bewaard door te slikken. Kennelijk schrikt men aanvankelijk af, maar laat het waar een precedent dreigt liever stilzwijgend passeren. Ik kan de anderen alleen maar zeggen: houd moed, strijd met open vizier tegen gedaan onrecht en laat u niet intimideren door mensen als Leeuwenstijn die zo beperkt zijn dat ze u zonder een poging te doen zich in de materie te verdiepen hun “visie” willen opdringen.

    /   Beantwoorden  / 
 36. Taxpayer

  Vandaag heb ik de definitieve aanslag (met H.66 achter mijn BSN) ontvangen.
  De definitieve aanslag wijkt niet af van de voorlopige aanslag.
  Er is mij dus -al of niet bewust- RECHT gedaan en de minne weigering van mijn ex-werkgever e.e.a. conform de wettelijke mogelijkheden voor mij belastingvriendelijk uit te keren is hiermee definitief ongedaan gemaakt.
  Waaraan ik dit te danken heb zal wel nooit duidelijk worden, wat wel duidelijk is: “HET KAN DUS WEL!” (advocaatkosten inzake ontslagzaken aftrekken van de IB).

  Overigens heb ik het spel vanaf het eerste ogenblik transparant en eerlijk gespeeld. Door al mijn correspondentie hierover met de belastingdienst moet duidelijk geweest zijn dat ik de juridische kosten zou aftrekken, en dat ik daarin zou persisteren tot aan de Hoge Raad, indien nodig.

  Mijn belastingconsulent heeft na overleg op mijn verzoek de aangifte zelfs in twee delen gesplitst: een deel voor normale inkomsten, en een deel voor de ontslagvergoeding.
  Van een vergissing kan aldus nauwelijks sprake zijn.

  Zoals ik hierboven al opmerkte ben ik ook niet de enige die succes heeft met het alsnog aftrekken van advocaatkosten inzake een ontslagzaak.

  Gevoelsmatig is het vreemd: de hele zaak raakt mij nauwelijks meer. Had ik eerder mijn gelijk gekregen, toen de wonden nog vers waren, dan was dat ongetwijfeld anders geweest.

  Ik hoop dat mijn verhaal op deze Blog blijft staan en zal inspireren op een soortgelijke omslachtige en langdurige manier alsnog te halen en te krijgen waar u recht op hebt.

  met vriendelijke groet,
  Taxpayer
  (maar nooit teveel natuurlijk!)

    /   Beantwoorden  / 
  1. Full House

   Beste Taxpayer,

   Vorig jaar heeft mijn vrouw een langdurig arbeidsconflict uitgevochten met haar baas. Na een jaar van strijd is zij uiteindelijk ontslagen met een ontslagvergoeding van ongeveer 75.000 euro. Maar de advocaatkosten waren ook aanzienlijk: ongeveer 14.000 euro. Naar aanleiding van jouw verhaal wil ik nu proberen die kosten af te trekken van de belasting. Mijn vraag is daarom: Kun je mij zeggen onder welke post jij die advocaatkosten had weggezet? Opvoeren als negatief inkomen? Verder ben ik benieuwd onder welk belastingkantoor jij valt. En wat de dagtekening van jouw definitieve aanslag is. Mocht het tot een discussie komen met onze belastinginspecteur, dan zouden we daarnaar kunnen verwijzen. Dat er vergelijkbare ervaringen zijn bij jouw belastingkantoor in woonplaats X, zodat onze belastinginspecteur daar dan zijn licht kan opsteken. In ieder geval, als je ons kunt helpen: Heel erg bedankt voor je advies. Zonder jouw blog waren we sowieso niet op het idee gekomen onze advocaatkosten af te trekken. Ik dacht namelijk ergens gelezen te hebben dat dit nooit kan. Maar we gaan het nu toch proberen.

   Met vriendelijke groet,

   Full House

     /   Beantwoorden  / 
 37. Taxpayer

  @FullHouse:
  Ik ga hier geen enkele info geven die op wat voor manier dan ook tot mijn persoonsgegevens leidt. U zult het dus moeten doen met mijn uitvoerige beschrijving van hoe ik het heb gespeeld. Uitstellen, verzoeken bij de belasting indienen (die uiteraard worden afgewezen), zoveel mogelijk stennis maken bij kamerfracties, ombudsmannen etc. met telkens een kopie naar de belasting, heel definitief zijn in uw streven naar recht en duidelijk maken dat u gaat tot en met de Hoge Raad en dan het beste er maar van hopen. In mijn aangifte zijn overigens gewoon advocaatkosten opgevoerd als aftrekpost, niks negatief inkomen dus.
  Overigens lijkt dit forum dood. Geen reacties meer van de anderen, en dat is natuurlijk waar de belastingdienst op speculeert: men geeft het vanzelf wel een keer op……….

    /   Beantwoorden  / 
 38. Ria Kroon

  Beste Taxpayer,
  Dood is de discussie en het gevecht met de belastingdienst allerminst.
  Je schrijft dat je de advocaatkosten gewoon als aftrekpost hebt aangegeven, maar in de aangifte is daar toch geen ruimte meer voor? Onder welke vraag kon je die kosten dan toch kwijt?
  Ook schrijf je dat je niet de enige bent die het gelukt is om die kosten van de IB af te trekken. Kan je iets meer van de sluier optrekken en aangeven bij wie of welke belastingdienst dat (voor anderen) is gelukt?
  Zelf zit ik nog steeds met een geschil dat inmiddels bij het Gerechtshof is beland.
  Alvast bedankt voor je moeite!
  Ria Kroon

    /   Beantwoorden  / 
 39. Taxpayer

  Ria succes met de strijd.

  Op mijn aangifteformulier (van papier) 2006 staat bij vraag 4a (“pensioen……….. t/m afkoopsommen die onder de loonheffing vielen”) letterlijk eerst mijn ww-uitkering, daaronder:
  naam ex werkgever, afkoop xxxxxxx
  advocaat xxxxxxxx
  met een dikke streep eronder en dan bij het bedrag het verschil hiervan.
  De ingehouden loonheffing is uiteraard wel volledig vermeld.
  Dat is echt alles!! Maar het staat het dus wel heel expliciet. Specificaties hadden ze voorts door mijn uitvoerige correspondentie al meermalen in hun dossier zitten.
  De mij bekende gevallen (2) zijn voorzover ik me herinner in de regio (omgeving Enschede) behandeld.

    /   Beantwoorden  / 
 40. Ria Kroon

  Beste Taxpayer,
  Bedankt voor je reactie. Binnenkort moet ik naar het Gerechtshof. Weet je zeker dat ik kan verwijzen naar twee gevallen in Enschede, waarin de aftrek van advocaatkosten is geaccepteerd? Je kunt mij ook rechtstreeks mailen naar [email protected].
  Het zou geweldig zijn als ik het gerechtshof ervan kan overtuigen dat aftrek wel degelijk wordt toegestaan!
  Groetjes,
  Ria

    /   Beantwoorden  / 
  1. De Klos

   Beste Ria en Taxpayer,

   Mijn situatie is nagenoeg gelijk aan die van Taxpayer, met dat verschil dat mijn inspecteur is afgeweken van de voorlopige teruggaaf en bij de definitieve aangifte de aftrek (negatief inkomen) niet heeft geaccepteerd. (Jaar 2006)Een bezwaar kon de inpecteur niet op andere gedachten brengen. Een gang naar de rechter is derhalve ook mijn lot. Bij die gang kan een beroep op het gelijkheidsbeginsel kans van slagen hebben. Daartoe dient men wel te beschikken over iets meer inhoudelijke info m.b.t. de zaken van Taxpayer en de andere.
   Ria, heeft Taxpayer iets van zich laten horen?
   Is er misschien een mogelijkheid om meer gedupeerden in een gezamenlijke actie te betrekken? Bijvoorbeeld één deskundige inhuren?

     /   Beantwoorden  / 
 41. De Klos

  Kosten rechtsbijstand ontbindingsprocedure

  3.7. Voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand wordt geen aparte vergoeding toegekend, tenzij deze tussen partijen is overeengekomen.

  TOELICHTING:

  3.7.1. Het is doorgaans niet alleen ondoenlijk doch vooral ook onwenselijk om als kantonrechter bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand zelf te moeten beoordelen of en zo ja, tot welk bedrag, gemaakte kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen. De omvang van de advocaatkosten behoort niet tot de kern van de in een ontbindingsprocedure aan de orde zijnde problematiek en de beoordeling daarvan dient buiten de procedure te blijven.

  3.7.2. De kantonrechter dient zich – mede gelet op de zich vaak aan zijn oog onttrekkende aard en omvang van de buitengerechtelijke werkzaamheden – verre te houden van de beoordeling van deze vaak ook in de procedure onvoldoende inzichtelijk gemaakte feitelijke gang van zaken. De daarbij aan de orde zijnde vragen raken niet alleen de arbeidsrelatie tussen partijen doch vooral ook de relatie tussen advocaat en cliënt. Bovendien bestaat het risico dat vaststelling van de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten door de kantonrechter een majeurering van de advocatendeclaratie schijnbaar zou rechtvaardigen.

  3.7.3. Indien en voor zover de kosten van rechtsbijstand zijn veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in de periode voorafgaand aan de ontbindingsprocedure, dienen dergelijke kosten in een aparte bodemprocedure gevorderd te worden. Omtrent de kosten van rechtsbijstand die in c.q. ten behoeve van de ontbindingsprocedure zelf zijn gemaakt wordt in de kostenveroordeling in die procedure beslist.

  3.7.4. Tenslotte is nog van belang dat de kosten van rechtsbijstand doorgaans geacht moeten worden gemaakt te zijn ter verwerving of behoud van arbeidsinkomsten, zodat zij in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn voor degene die de kosten heeft gemaakt.

  Deze tekst is afkomstig van rechtspraak.nl
  Moet je nog vertrouwen hebben in kantonrechters?
  Mij dunkt dat dit is te gebruiken in een procedure bij de belastingrechter.
  Helaas worden in dit blog geen resultaten gemeld van procedureafloop. Jammer.
  De klos.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ria Kroon

   Beste Klos,
   Waar heb je deze tekst op rechtspraak.nl gevonden?
   Mij lukt het niet om deze thuis te brengen.
   Mvrgr,
   Ria

     /   Beantwoorden  / 
   1. De Klos

    Beste Ria,

    Je bent ook nog steeds bezig met de belastingrechter? Heb jij nog nadere info van taxpayer over welke inspectie aftrek heeft toegestaan?
    Via onderstaande link moet je op de betreffende tekst kunnen komen. Het is voor mij ook telkens weer zoeken.
    http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+kanton/Aanbevelingen+van+de+Kring+van+Kantonrechters+%28kantonrechtersformule%29/Kosten+rechtsbijstand+ontbindingsprocedure.htm

    Hoe staat het met jouw zaak?
    De klos

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ria Kroon

     Beste De Klos,
     Bedankt. Ik heb het Taxpayer gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Bij de belastingrechter heb ik dat (in hoger beroep) dan ook niet kunnen gebruiken. Mijn beroep is afgewezen onder verwijzing naar de alom bekende uitspraak van de Hoge Raad. Toch blijf ik deze schandalige zaak volgen.
     Mvrgr,
     Ria

       /   Beantwoorden  / 
 42. René Besselink

  Ook ik zit nu in een situatie vanwege dat ik door alle instsnties werd geadviseerd om in het verweer te gaan tegen mijn onterechte ontslag.
  Dit heeft mij ook al veel advocaatkosten gekost wat ik zelf moet betalen omdat ik net een paar euro boven de toevoeging zat.
  Ik vind het niet terecht dat ik hiervan niet een gedeelte van de belasting kan aftrekken daar ik straks wel 43% belasting moet betalen over mijn zeg maar oprotpremie.
  Ook bij een kantonrechter sta je ondanks dat je van een UWV, ARBO en Juridisch loket gelijk krijgt met je rug tegen de muur. Omdat elke kantonrechter weer zijn eigen regels hanteerd.
  Het is treurig dat je moet vechten voor je rechten en dit volgens alle regels doet en de belasting er alleen maar aan verdient.
  Het maakt je geestelijk ook kapot, want je leeft in een onzekere tijd van onterecht je baan kwijt en ook nog eens van wat zal de rekening van de advocaat nu weer zijn.
  Het blijkt maar weer dat de Postbus 51 folders leuk zijn in theorie maar in de praktijk komt er vaak niks van terecht.

    /   Beantwoorden  / 
  1. De Klos

   Hi René,
   In welke fase verkeerd de ontslagprocedure?
   Mocht de zaak nog behandeld moeten worden dan kan je advocaat expliciet verzoeken dat de rechter uitspreekt dat de werkgever de werkelijke advocaatkosten als netto vergoeding moet betalen.
   Stel je de Rechter kent je een vergoeding toe van 50.000. Je werkelijke kosten zijn 5000. De werkgever betaalt dan 45000 bruto en 5000 netto.
   Als de rechter dat niet uitspreekt dan kan je advocaat de werkgever daarom verzoeken. Vaak spreekt de rechter uit dat de werknemer mag bepalen op welke wijze de veroeding betaald moet worden mits de werkgever geen naheffingsrisico oploopt.
   Succes met je gevecht.

     /   Beantwoorden  / 
 43. Kees

  is prima kantoor. Doen vooral arbeid zaken en letselschade. Heet volgens mij
  munneke lourens advocaten of zoiets

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.