Beleidsregels sollicitatieplicht werknemers

Tegenover het recht op WW staan verplichtingen voor de werknemer. Een van de belangrijkste verplichtingen luidt, dat de werknemer moet voorkomen dat hij in onvoldoende mate tracht passende arbeid te vinden. Dit wordt ook wel aangeduid als de sollicitatieplicht. Onlangs heeft het UWV beleidsregels gepubliceerd, waaruit blijkt hoe de sollicitatieplicht vanaf 1 januari 2007 voor verschillende groepen werknemers wordt ingevuld.

Voor de invulling van de sollicitatieplicht maakt het UWV onderscheid tussen twee groepen. De ene groep betreft de werknemers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, van wie aangenomen wordt dat zij zonder specifieke begeleiding in staat zijn om zelf werk te zoeken. Deze groep werknemers kan bij het zoeken naar werk gebruiken maken van de bemiddelende diensten van het CWI. De andere groep betreft werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep werknemers heeft wel specifieke begeleiding nodig. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de reïntegratiediensten die het UWV biedt.

De kern van de beleidsregels is dat vanaf 1 januari 2007 voor iedere werkloze werknemer wordt vastgesteld welke inspanning van hem verwacht wordt. Dit resulteert in een individuele, schriftelijke afspraak tussen de werknemer en het CWI, dan wel UWV. Na verloop van tijd wordt de afspraak geëvalueerd. Als onvoldoende invulling is gegeven aan de afspraak kan een maatregel worden opgelegd. Of dit inderdaad gebeurt, hangt af van de mate van verwijtbaarheid. De evaluatie dient er overigens ook voor om te beoordelen of de ingezette koers bijgesteld moet worden.

De schriftelijke afspraken worden gemaakt met werknemers die vanaf 1 januari 2007 werkloos worden. Voor werknemers die op 1 januari 2007 al werkloos zijn, worden deze afspraken niet gemaakt. Voor hen geldt dat zij ten minste een keer per twee weken een vacaturebank raadplegen, ten minste vier keer per vier weken een concrete sollicitatieactiviteit verrichten, ingaan op een verwijzing van het CWI naar een werkgever met passend werk.

In zijn algemeenheid geldt voor alle werkloze werknemers dat sollicitaties vormvrij gedaan kunnen worden. Wel geldt dat een sollicitatieactiviteit te allen tijde concreet en verifieerbaar moet zijn. Ook het solliciteren bij een nog anonieme werkgever – bijvoorbeeld bij solliciteren via een uitzendbureau – kan als sollicitatieactiviteit beschouwd worden, mits het gaat om een concreet arbeidsaanbod. Daarnaast wordt van de werknemer verwacht dat hij ingaat op een verwijzing van het CWI naar een werkgever vanwege aldaar aanwezig passend werk.

Tot slot de sollicitatieplicht van de werkloze werknemer die op grond van artikel 77a WW als zelfstandige aan de slag wil. Volgens de beleidsregels kan het UWV in dat geval bepalen dat het voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap gedurende enige tijd als invulling van de sollicitatieplicht wordt beschouwd. De duur van deze periode wordt vastgesteld na overleg met de werknemer.

 

Lees ook:Ontheffing sollicitatieplicht
Lees ook:Nieuwe inkomensvoorziening voor oudere werklozen
Lees ook:Stap voor stap naar vrij verkeer werknemers uit o.a. Polen en Slowakije
Lees ook:Einde van de verkorte procedure bij de CWI
Lees ook:Uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetten per 1 juli 2006 verhoogd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.