Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3

De Kantonrechter Haarlem heeft op 3 oktober 2006 aan een werkneemster een hoge vergoeding toegekend met correctiefactor c = 3 wegens het niet nakomen van een reïntegratieverplichting door de werkgever.

De Kantonrechter overweegt dat de werkgeefster niet als een goed werkgeefster heeft gehandeld door reeds tot werving over te gaan voor een vervanger voor werkneemster op een moment dat werkneemster nog steeds arbeidsongeschikt was. De Kantonrechter overweegt voorts dat de werkgeeftster haar inspanningen op de eerste plaats had dienen te richten op de reïntegratie van de werkneemster.

Al met al is de Kantonrechter van oordeel dat de werkgeefster over de belangen van de werkneemster is heengewalst zonder in voldoende mate rekening te houden met haar arbeidsongeschiktheid, haar positie binnen het bedrijf van werkneemster en haar kansen op de arbeidsmarkt. Onder die omstandigheden acht de Kantonrechter een vergoeding met correctiefactor c = 3 op zijn plaats.

Deze uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl onder LJN: AY9537.

Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.
Lees ook:Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft invloed op hoogte ontbindingsvergoeding
Lees ook:Kantonrechter negeert adviezen van het UWV
Lees ook:Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.