Categorie: "buitenlandse werknemers"

Stap voor stap naar vrij verkeer werknemers uit o.a. Polen en Slowakije

Het kabinet wil stap voor stap toegroeien naar vrij verkeer van werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Sinds 1 mei 2006 wordt, na overleg met organisaties van werkgevers en werknemers, per sector besloten of werknemers uit de nieuwe EU-landen soepeler een tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de werkloosheid en het aantal vacatures in de betreffende sector.