Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte

De kantonrechter van de sector kanton van de Rechtbank Arnhem heeft op 20 december 2006 een ontbindingsverzoek van de werkgever afgewezen,  omdat het verzoek verband houdt met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Casus: de werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer op grond van gewichtige redenen. Zij stelt daartoe dat de arbeidsrelatie met de werknemer dermate verstoord is geraakt dat verdere samenwerking met de werknemer niet langer mogelijk is. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het verzoek geen verband houdt met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De werknemer betwist het ontbindingsverzoek en concludeert tot afwijzing daarvan. Hij voert aan dat het verzoek wel degelijk verband houdt met zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en beroept zich op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte.

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af "daar, nog daargelaten of wel voldoende aannemelijk is geworden dat de relatie tussen partijen zodanig verstoord is geraakt dat verdere samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, zoals door de werkgever is gesteld en gemotiveerd betwist en door werknemer om die reden niet zonder meer valt uit te sluiten dat in het kader van het reïntegratieproces terugkeer van de werknemer naar de werkvloer niet mogelijk zou zijn, is in ieder geval niet gesteld door werkgeefster of anderszins in die proces gebleken dat werkgeefster heeft bevorderd dat werknemer zou kunnen worden ingeschakeld in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, zoals is voorgeschreven in lid 1 van artikel 7:658 a BW. Het bevorderen van reïntegratie van een (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte werknemer is een bijzondere verplichting van de werkgever. Dat werknemer in staat is gedeeltelijk te reïntegreren blijkt ook uit de door de gemachtigde van werknemer bij akte d.d. 22 november 2006 overgelegde rapportage. De rapporteur beantwoordt de vraag in hoeverre werkgeefster voldoende reïntegratie-inspanningen heeft gepleegd, mede vanwege het arbeidsconflict negatief. Werknemer heeft voldoende reïntegratie-inspanningen gepleegd volgend de rapporteur. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat het ontbindingsverzoek wel degelijk verband houdt met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemer en moet daarom het ontbindingsverzoek afwijzen..".

 Deze uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl onder LJN: AZ5882

Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.
Lees ook:Kantonrechter negeert adviezen van het UWV
Lees ook:“Onbekwaamheid” door arbeidsduurvermindering is zwaarwegend bedrijfsbelang voor werkgever
Lees ook:Ontbindingsvergoeding én immateriële schadevergoeding voor oudere werknemer

Eén reactie op “Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte

  1. Han Janssen

    Er is toenemende belangstelling voor het opnemen van telefoongesprekken binnen arbeidsrelaties. Ook in bovengenoemde situatie had dit van waarde kunnen zijn. In 2007 stelde zelfs het kantongerecht in Breda een werkgever in het gelijk inzake een ontslagzaak, waarbij het opgenomen telefoongesprek tussen werkgever en werknemer het doorslaggevende bewijs vormde. Aangezien de overheid steeds meer verantwoordelijkheid neerlegt bij de werkgever, is het zaak dat het dossier goed op orde is. Met name waar het gaat bij ontslagzaken, ziekte-, verzuim, reïntegratie trajecten.

    Opname van telefoongesprekken kan hierbij de oplossing bieden. Uiteraard is het uitgangspunt altijd om er onderling in alle redelijkheid en billijkheid uit te komen. Echter, er zijn situaties waar dit onmogelijk is en er een gevoel van machteloosheid ontstaat bij de werkgever.

    http://www.rechtspreventie.nl

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.