Nieuwe inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Voor oudere werknemers die op of na 1 oktober 2006 werkloos worden, komt er na afloop van de WW een speciale uitkering. Een wetsvoorstel voor deze zogeheten Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) is ingediend bij de Tweede Kamer. De IOW kent een sollicitatieplicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 50-plussers en 60-plussers. Degenen die na hun 50ste werkloos worden, hoeven niet eerst hun vermogen aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen. Als de eerste werkloosheidsdag na de 60ste verjaardag valt, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van de partner. Voorwaarde voor een IOW-uitkering is dat de oudere werkloze meer dan drie maanden een WW-uitkering heeft ontvangen.

Deze zogeheten inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) ligt op minimumniveau. Degenen die na hun 50ste werkloos worden, hoeven niet eerst hun vermogen aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen. Als de eerste werkloosheidsdag na de 60ste verjaardag valt, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van de partner. Het gaat om een tijdelijke regeling die in 2010 wordt geëvalueerd. Het kabinet stelt de regeling open voor oudere werknemers die voor 1 juli 2011 werkloos zijn geworden. Het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de nieuwe inkomensvoorziening regelt, is ingediend bij de Tweede Kamer.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is de nieuwe WW. Met de nieuwe WW wordt de maximale uitkeringsduur verkort van vijf jaar tot drie jaar en twee maanden. Deze maatregel past in het streven van het kabinet om meer ouderen aan het werk te krijgen of te houden.

Het kabinet beseft dat ondanks de toenemende werkgelegenheid de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers nog niet sterk genoeg is. Naar het oordeel van het kabinet rechtvaardigt dit een aparte tijdelijke inkomensvoorziening die oudere werklozen niet verplicht na afloop van hun WW eerst hun vermogen ‘op te eten’ en 60-plussers niet kort als hun partner een inkomen heeft. Het kabinet kiest nadrukkelijk voor een tijdelijke regeling, omdat naar verwachting vergrijzing en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen zorgen voor meer werkgelegenheid voor ouderen.

Voorwaarde voor een IOW-uitkering is dat de oudere werkloze meer dan drie maanden een WW-uitkering heeft ontvangen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de regeling uitvoeren. Net als bij de IOAW (huidige inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) kent de IOW een sollicitatieplicht voor zowel de oudere werkloze als de partner. Het UWV kan op individuele gronden besluiten dat iemand tijdelijk niet hoeft te solliciteren.

Lees ook:Ontheffing sollicitatieplicht
Lees ook:Nieuwe WW per 1 oktober 2006
Lees ook:Snel saneren loont door nieuwe WW
Lees ook:Werkgeversmogen mogen WGA-risico 10 jaar zelf dragen
Lees ook:Beleidsregels sollicitatieplicht werknemers

2 reacties op “Nieuwe inkomensvoorziening voor oudere werklozen

 1. Michel Heesbeen

  59 en 8 maanden ben ik op de onslag datum. 12-6-09
  Na de WW recht op IOW, maar omdat ik voor mijn 60ste ben ontslagen wordt mijn uitkering gekort
  met het inkomen van mijn echtgenote.
  20uur per week.
  Hiedoor zullen wij dus rond moeten komen
  van ongeveer €1300 bruto per maand.
  Dit is toch te gek om waar te zijn?????????

    /   Beantwoorden  / 
 2. Ad s

  Indien het inkomen van uw echtgenote uit een loondienstbetrekking voortkomt dan heb je inderdaad pech. Is de ww-uitkering eveneens op de ontslagdatum ingegaan of was er nog sprake van een wachttijd?
  Ik vraag me ook af of periodieke uitkeringen uit een stamrecht ook als inkomen gezien worden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.