Categorie: "Algemeen"

Niet voldoen aan voorschriften levert dringende reden op

Werknemer is filiaalmanager in een schoenenzaak. Binnen het landelijk operende bedrijf gelden voorschriften met betrekking tot de kasafhandeling en het opmaken van de kas. Werknemer volgt die voorschriften niet en wordt daar een aantal malen op aangesproken. Dat leidt niet tot verbetering. Nadat werknemer wederom de voorschriften niet volgt en ten onrechte reiskosten declareert, ontslaat de werkgever hem op staande voet. De werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkosmt. De kantonrechter wijst het verzoek toe op de primaire grondslag, te weten: aanwezigheid van een dringende reden.

Toch vergoeding na ontslagvergunning CWI

In een zaak die speelde voor de Kantonrechter van de Rechtbank Arnhem speelde het volgende.

Op verzoek van de werknemer wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met ingang van 30 november 2006 onder toekenning van een vergoeding conform de kantonrechtersformule, dit terwijl het CWI reeds toestemming had verleend tot beëindiging en de arbeidsovereenkomst reeds was opgezegd tegen 1 december 2006.

Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewijzigde omstandigheden van zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5. Werkgever wordt zwaar aangerekend dat werkneemster niet ziek is gemeld en dat werkgever niet op verantwoorde wijze en begeleid door deskundigen op reintegratie en herstel gerichte actie heeft ondernomen.

Werkgever houdt zich niet aan uitspraak arbiter en ontslaat werknemer toch

Werknemer is boventallig verklaard en hem is ontslag aangezegd. Hij heeft van dit besluit bezwaar aangetekend bij de Commissie van Beroep en de arbitragecommissie stekt hem in het gelijk. De werkgever trekt zich niets aan van de uitspraak van de commissie en houdt vast aan het gegeven ontslag. Dit gedrag wordt afgestraft door de kantonrechter te Lelystad die op 25 oktober 2006 oordeelt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is.

Ontslag op staande voet niet terecht verleend

De Kantonrechter Dordrecht heeft onlangs bij vonnis van 26 oktober 2006 beslist dat een ontslag op staande voet wegens disfunctioneren niet terecht was verleend. De uitspraak is terug te vinden op: www. rechtspraaak.nl onder LJN: AZ1140.

FNV wil alleen nog ontslag via de kantonrechter

De FNV wil af van de ontslagprocedure via de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), die doorgaans zes weken duurt. De ontslagroute via de kantonrechter krijgt de voorkeur van de vakcentrale.
Dat zegt bestuurder Wilna Wind in Het Financieele Dagblad. De procedure bij de rechter gaat sneller maar is voor de werkgever meestal niet goedkoper. Werknemers kunnen namelijk voor elk gewerkt jaar één maand loon krijgen.

Geen maximering ontslagvergoeding in program CDA

Vorige week ontstond opschudding over plannen die het CDA heeft om ontslagvergoedingen aan banden te leggen. Maar volgens Balkenende is het niet de bedoeling om de huidige kantorechtersformule bij het bepalen van die vergoeding aan te pakken. ‘We willen een betere band tussen ontslagvergoeding en scholing. Maar de kantonrechter blijft de ontslagvergoeding vaststellen.’

Het CDA wil wel dat werkgevers die kiezen voor een ontslagaanvraag via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) drie maanden langer het loon van een ontslagene doorbetalen voordat de WW-uitkering ingaat. De loondoorbetaling kan dan op maximaal 6 maanden komen te liggen.

Balkenende had zondag tijdens een verkiezingsdebat op Radio 1 een felle aanvaring met PvdA-lijsttrekker Wouter Bos over de ontslagvergoeding. Bos zei ‘verbijsterd’ te zijn dat het CDA zijn plannen daarvoor in het verkiezingsprogramma heeft aangescherpt. Balkenende kaatste daarop terug dat Bos zelf zich eerder ook voorstander toonde van een soepeler ontslagrecht in combinatie met meer scholing.

Het is duidelijk dat het ontslagrecht de gemoederen bezig houdt en inzet is in de verkiezingsstrijd. Het is maar weer afwachten wat de volgende politieke wind voor het ontslagrecht in petto heeft!