Categorie: "Algemeen"

apart ontslagrecht voor jongeren?

De Franse regereing wil dat jongeren direct, zonder opgaaf van redenen, kunnen worden ontslagen. Het argument is dat daardoor de werkgelegenheid voor de jongeren zal toenemen omdat werknemers bij ongeschiktheid van de jeugdie werknemer hun handen vrij hebben.In Nederland haken werkgevers spontaan op de discussie in, bijvoorbeeld bij de metaalwerkgevers. Zakelijk opportunisme of moeten wij ook in Nederland de wetgeving aanpassen?