Werkgever houdt zich niet aan uitspraak arbiter en ontslaat werknemer toch

Werknemer is boventallig verklaard en hem is ontslag aangezegd. Hij heeft van dit besluit bezwaar aangetekend bij de Commissie van Beroep en de arbitragecommissie stekt hem in het gelijk. De werkgever trekt zich niets aan van de uitspraak van de commissie en houdt vast aan het gegeven ontslag. Dit gedrag wordt afgestraft door de kantonrechter te Lelystad die op 25 oktober 2006 oordeelt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is.

Op grond van de van toepassing zijnde wetgeving (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de CAO is de uitspraak van de commissie bindend. Werknemer stapt daarom naar de kantonrechter en vordert een fikse schadevergoeding (± € 425.000,–) wegens kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW).

De kantonrechter overweegt allereerst dat werknemer zich – ondanks het voor hem gunstige oordeel van de Commissie van Beroep – kennelijk heeft neergelegd bij het ontslag.

De kantonrechter overweegt dat zowel de wet, als de CAO de werkgever bindt aan de uitspraak van de commissie. Die gebondenheid houdt echter op daar waar de uitspraak in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat is door partijen echter niet gesteld en de kantonrechter niet gebleken. De kantonrechter overweegt dat werkgever er niet mee had mogen volstaan de ongeschiktheid van werknemer voor de beschikbare functie te motiveren en tegelijkertijd het ontslagbesluit te handhaven.

Op grond van het bovenstaande is het ontslag kennelijk onredelijk, zo oordeelt de kantonrechter. Aan werknemer wordt een schadevergoeding van € 90.000,– toegekend. Hierbij speelt een rol dat werknemer bij blijvende werkloosheid een hoge bovenwettelijke uitkering krijgt, die grotendeels voor rekening van werkgever komt ( LJN AZ1837).

Lees ook:Beroep op zgn. gevolgencriterium door oudere werknemer gaat niet op
Lees ook:Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; heeft dit gevolgen voor de ontbinding?
Lees ook:Ontbindingsvergoeding én immateriële schadevergoeding voor oudere werknemer
Lees ook:Pas op met het opzeggen van je baan!
Lees ook:Ontslag per direct?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.