Werkgever moet schade aan eigen auto werkneemster vergoeden

Werkneemster – een wijkverzorgende – loopt tijdens haar avonddienst schade op aan de eigen auto. Het had geijzeld en ondanks haar voorzichtige rijgedrag glijdt zij met haar auto tegen het trottoir. De schade aan haar voorwiel bedraagt een kleine € 300,–. Werkneemster heeft de reparatiekosten niet op enige verzekering kunnen verhalen.

Ook haar werkgever weigert de reparatiekosten te vergoeden. Hij beroept zich daarbij op de CAO-bepaling waarin staat dat de werknemer die gebruik maakt van een eigen motorvoertuig een WA-verzekering moet afsluiten die mede de aansprakelijkheid van de werkgever dekt.

De kantonrechter te Arnhem legt de CAO-bepaling beperkt uit en oordeelt dat de werkgever wel aansprakelijk is.

Het is vaste rechtspraak dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer in de uitoefening van het dienstverband aan zijn auto oploopt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dit geval rijst de vraag of de betreffende CAO-bepaling de werkgever vrijwaart van genoemde werkgeveraansprakelijkheid.

Oordeel KantonrechterDe kantonrechter Arnhem gaat eerst in op de door de CAO voorgeschreven WA-verzekering. Het betreft hier de verzekering die de bestuurder (en i.c. dus ook de werkgever) behoedt voor aanspraken van derden aan wie werknemer met zijn voertuig schade toebrengt. De bepaling bestrijkt daardoor niet de verhouding werknemer/werkgever ingeval de werknemer zelf schade lijdt bij gebruik van een eigen motorvoertuig tijdens het werk.

Vervolgens overweegt de kantonrechter dat van de werkgeversaansprakelijkheid als bedoeld in de wet (art. 7:658 BW) niet ten nadele van werknemer kan worden afgeweken. Zou de betreffende CAO-bepaling al bedoeld zijn om de werkgever te vrijwaren dan is dat slechts mogelijk binnen een geheel van voorzieningen dat maakt dat de positie van de werknemer daardoor niet slechter wordt. De kantonrechter overweegt dat de autokostenvergoeding van werkgever – die niet de werkelijke kosten dekt – niet als een zodanige voorziening is op te vatten.

De kantonrechter veroordeelt op grond van het bovenstaande de werkgever om de reparatiekosten alsnog aan werkneemster te vergoeden.

Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:Terechte weigering urenspreiding door de werkgever
Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft invloed op hoogte ontbindingsvergoeding
Lees ook:Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.