Pas op met het opzeggen van je baan!

Het is riskant om je huidige baan op te zeggen voordat je met
je nieuwe werkgever volledige overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden hebt
bereikt.

Dit blijkt uit een uitspraak van een recente uitspraak van
het Gerechtshof Den Haag waarover mr. Diana Simons op Planet een artikel
schrijft over een zaak waarin een werkgever op het laatste moment afzag van het
aangaan van een arbeidsovereenkomst met een sollicitant.

De sollicitant had gesolliciteerd bij een vastgoedbedrijf
naar de functie van portefeuillemanager. Een week later heeft de sollicitant
een dag meegelopen en een maand later heeft de directeur aangegeven dat hij met
de sollicitant verder wil gaan.

Vervolgens wordt gesproken over de arbeidsvoorwaarden en de
duur van het dienstverband. Er volgt een arbeidsovereenkomst in concept. Dan
zegt de sollicitant ook zijn baan op bij zijn oude werkgever.

Op basis van de concept arbeidsovereenkomst maakt de sollicitant een aantal kritische opmerkingen. Ook heeft hij nog wat nadere wensen. Een paar dagen later laat de werkgever weten van een arbeidsoverenkomst af te zien.

Het Gerechtshof oordeelt dat de vordering van de sollicitant
alleen kan worden toegewezen als tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot
stand is gekomen. Indien dat niet het geval is dan is het de vraag of de
werkgever de onderhandelingen nog mocht afbreken zonder dat hij
schadevergoeding hoeft te betalen.Gelet op de aanvullende opmerkingen van de sollicitant over
het concept arbeidsovereenkomst is het gerechtshof van mening dat er nog te
veel wezenlijke aspecten niet geregeld waren om te kunnen zeggen dat er tussen
partijen een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen was.

Ten aanzien van de eventuele schadevergoeding die de
werkgever moet betalen omdat hij de onderhandelingen heeft afgebroken merkt het
hof op dat partijen elkaar zozeer genaderd waren dat een overeenkomst te
verwachten was, maar dat werkgever niet in zo sterke mate het vertrouwen daarop
had gewekt dat de sollicitant zonder risico zijn toenmalige baan kon opzeggen.

Het hof oordeelt ook nog dat de werkgever, uit de manier
waarop de sollicitant op de concept-arbeidsovereenkomst reageerde, kennelijk
heeft afgeleid dat de sollicitant bij nader inzien moeite heeft met de
bedrijfscultuur. Zeker op managementniveau kan het van belang zijn dat men past
in de cultuur van het bedrijf, zodat niet gezegd kan worden dat het besluit van
de werkgever om uiteindelijk niet met de sollicitant in zee te gaan als
onaanvaardbaar moet worden aangemerkt.

Is deze uitspraak nou verbazingwekkend? Of was sollicitant wel erg naïf?

Lees ook:Werkgever aansprakelijk voor RSI
Lees ook:Wat is de rechtspositie van een statutair directeur bij ontslag?
Lees ook:Spreekplicht en zwijgrecht sollicitant
Lees ook:Loongeschil doet niet af aan totstandkoming nieuwe arbeidsovereenkomst
Lees ook:Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; heeft dit gevolgen voor de ontbinding?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.