Europees Hof van Justitie: gelijk werk geeft geen recht op gelijk loon

Werkgevers mogen sommige werknemers méér betalen dan anderen, ook al doen ze hetzelfde werk. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg op 3 oktober 2006 bepaald in een zaak die was aangespannen door een Britse werkneemster.

Casus

De zaak bij het Hof ging over een Britse werkneemster die in Manchester als inspecteur van de volksgezondheid werkte. Zij ontdekte dat zij op jaarbasis substantieel (tussen € 7.400 en € 13.000) minder verdiende dan haar mannelijke collega’s die hetzelfde werk deden. Werkneemster betoogde daarop dat zij als vrouw werd achtergesteld bij mannen en spande een rechtszaak aan tegen haar werkgever. De Britse rechter besloot in hoger beroep om de zaak aan het Hof in Luxemburg voor te leggen.

Het arrest

Het Hof overweegt in zijn arrest (zaak C-17/05) van 3 oktober 2006 dat een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, kan ontstaan door toepassing van het criterium anciënniteit. Het Hof oordeelt dat het een legitiem doel van loonbeleid is om beroepservaring te belonen. Toepassing van het criterium van anciënniteit is een geschikt middel om dat doel te bereiken, aldus het Hof.

Praktijk

In de praktijk betekent het bovenstaande dat vrouwen, die vaker dan mannen enige tijd niet werken wegens zwangerschapsverlof en/of zorg voor kinderen, niet automatisch recht hebben op evenveel salaris als mannelijke collega’s. Dit komt doordat die mannen in de tijd dat ze doorwerken meer ervaring opdoen.

Het Hof liet in zijn uitspraak wel enige ruimte om protest aan te tekenen tegen een ongelijke beloning. De werknemer moet in dat geval kunnen aantonen dat meer ervaring geen verschil maakt voor de kwaliteit van het werk. Het is dan aan de werkgever om dit te weerleggen door aan te tonen dat “anciënniteit hand in hand gaat met ervaring, dat deze de werknemer in staat stelt zijn werkzaamheden beter te verrichten en dat dit ook geldt voor de betrokken functie”.

Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.
Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Terechte weigering urenspreiding door de werkgever
Lees ook:Kantonrechter negeert adviezen van het UWV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.