Kantonrechter negeert adviezen van het UWV

Toen werkneemster – een docente – meer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, wenste de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Het UWV werkte echter niet mee. Het schoolbestuur zocht vervolgens – met succes – haar heil bij de Rotterdamse kantonrechter.

Deze uitspraak (Ktr. Rotterdam, 5 juli 2006) is (nog) niet gepubliceerd.

Werkgever voert aan dat een succesvolle samenwerking niet meer mogelijk is, nu werkneemster niet wenst mee te werken aan reïntegratie. Werkgever somt een “waslijst” aan feiten op, waaruit blijkt dat werkneemster steeds negatief heeft gereageerd op elk positief voorstel. Bovendien heeft werkgever nu en in de nabije toekomst geen passend werk voorhanden.

FOA
Om tot ontslag van een zieke werknemer over te kunnen gaan is op grond van artikel 20 van het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor Onderwijspersoneel een zogeheten “positief functie-ongeschiktheidsadvies” (FOA) van het UWV vereist. In dit advies stelt het UWV vast dat de werknemer onafgebroken twee jaar ziek is geweest, dat herstel binnen een periode van zes maanden niet valt te verwachten en dat er voor de betrokken werknemer geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Verweer werknemer
In bovengenoemde zaak gaf het UWV tot tweemaal toe geen positieve FOA af, om de reden dat de werkgever niet voldoende reïntegratiepogingen had ondernomen. Werkneemster wijst hierop en voert tevens aan dat het feit dat de reïntegratie niet vlekkeloos is verlopen niet alleen aan haar kan worden toegerekend.

De uitspraak
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, omdat voldoende duidelijk is geworden dat een goede samenwerking niet meer kan worden verwacht. Opvallend is dat de kantonrechter geen enkel belang hecht aan de negatieve adviezen van het UWV en zelfstandig bepaalt dat de werkgever wel voldoende reïntegratiepogingen heeft ondernomen en dat de werkneemster onvoldoende heeft meegewerkt.

De kantonrechter oordeelt dat de situatie die is ontstaan aan werkneemster te verwijten valt, waardoor er geen plaats is voor het toekennen van een vergoeding.

Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte
Lees ook:Ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werkneemster, waarbij c-factor is gesteld op 1,5.
Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:“Onbekwaamheid” door arbeidsduurvermindering is zwaarwegend bedrijfsbelang voor werkgever

Eén reactie op “Kantonrechter negeert adviezen van het UWV

  1. Jasper Klootwijk

    Laatts was er een vergelijkbare uitspraak rond de veel sportende werknemer die te veel geblesserd was. Het lijkt erop dat de rechter meer oog krijgt voor de belangen van de werkgever. Niet alles wordt meer gepikt. Zou dit een tendens zijn?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.