Om ontbindingsprocedure te bepleiten mag een werknemer klanten benaderen

Een werknemer benadert een aantal klanten van de werkgever. Hij verzoekt hen om positieve verklaringen over zijn functioneren af te geven. Op 18 augustus 2006 oordeelt de kantonrechter Amsterdam over de vraag of de werknemer hiermee zijn geheimhoudingsplicht en het imago van de werkgever heeft geschonden.

Casus: de werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens verstoring van de arbeidsrelatie. Na ontvangst van het verweerschrift is de werknemer alsnog op staande voet ontslagen. Uit het verweerschrift blijkt dat de werknemer een aantal klanten van de werkgever had benaderd om zijn zaak te bepleiten. De klanten verklaarden dat zij tevreden zijn over het functioneren van de werknemer. Een aantal klanten gaf zelfs aan dat zij betwijfelden of zij nog klant zouden blijven als de werknemer zou worden ontslagen.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer zijn contractuele geheimhoudingsplicht heeft geschonden en de werkgever imagoschade heeft toegebracht. Werkgever stelt zich op het standpunt dat daarmee een dringende reden is gegeven voor ontslag.

De kantonrechter Amsterdam oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet en overweegt daarbij:

- het staat de werknemer vrij om binnen redelijke grenzen bewijsmiddelen te vergaren;

- deze grenzen moeten niet te nauw worden getrokken;

- de contractuele geheimhoudingsplicht strekt tot bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever;

- deze plicht laat onverlet de vrijheid van de werknemer om zich te uiten over zijn arbeidsrechtelijke positie bij de werkgever.

De kantonrechter is evenwel, samen met partijen, van mening dat de arbeidsrelatie is verstoord en dat van een verdere vruchtbare samenwerking geen sprake meer kan zijn. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, waarbij aan de werknemer een vergoeding wordt toegekend (factor C=0,75).

Lees ook:Postbode verliest zijn baan door ongeadresseerd foldermateriaal weg te gooien.
Lees ook:Niet afrekenen Cola, Fanta en Twix komt werknemer duur te staan!
Lees ook:Ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd werkverzuim
Lees ook:Ontslag op staande voet niet terecht verleend
Lees ook:Is het ook mogelijk dat een werknemer ontslag op staande voet neemt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.