Bij ziekte door eigen schuld geen volledige doorbetaling van loon

Het Hof te Arnhem heeft op 27 juni 2006 in een uitspraak bepaald dat een zieke werknemer geen aanspraak heeft op een in de CAO overeengekomen aanvulling op loon, omdat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van "eigen schuld" of "toedoen" van de werknemer.

Casus: De werknemer was al verschillende keren arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van blessures opgelopen bij zaalvoetbal. De werkgever had hem al herhaaldelijk verzocht uit te kijken naar een minder risicovolle sport, doch zonder resultaat.

Toen de werknemer opnieuw arbeidsongeschikt raakte, betaalde de werkgever alleen zijn basisloon door en niet de in de CAO afgesproken aanvulling. Daarbij beriep de werkgever zich op de CAO-bepaling waarin staat dat van loonaanvulling mag worden afgeweken als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer.

Uitspraak: Volgens het Hof Arnhem kan er in casu geen opzet worden aangenomen, waardoor een zieke werknemer ex artikel 7:629 lid 3 BW slechts recht heeft op doorbetaling van 70% van zijn loon.

Wat betreft de loonaanvulling op basis van de CAO, overweegt het Hof dat "opzet" en "eigen schuld/toedoen" niet dezelfde betekenis hebben. Voor het aannemen van eigen schuld acht het hof vereist dat de werknemer een rechtens relevant verwijt van de arbeidsongeschiktheid gemaakt kan worden. Het Hof neemt in casu de eigen schuld van de werknemer, een taxichauffeur aan, omdat de hij wist dat zaalvoetballen een groter dan normaal risico op arbeidsongeschiktheid met zich meebracht en heeft nagelaten maatregelen te treffen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Lees ook:Verkeersboetes voor rekening van werkgever!
Lees ook:Werkgever moet schade aan eigen auto werkneemster vergoeden
Lees ook:Ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd werkverzuim
Lees ook:Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft invloed op hoogte ontbindingsvergoeding
Lees ook:Reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte

Eén reactie op “Bij ziekte door eigen schuld geen volledige doorbetaling van loon

  1. Gerd

    Het lijkt me deze uitspraak niet snel algemene gelding zal krijgen. Extreem geval.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.