Werknemer met zeer kort dienstverband gehouden aan concurrentiebeding

Casus

De werknemer is voor een half jaar in dienst getreden bij een bedrijf dat
ICT-trainingen verzorgt. Direct na indiensttreding is er een conflict ontstaan
en na een dienstverband van amper zes weken zegt de werknemer de
arbeidsovereenkomst op. De werkgever berust in de opzegging. De werknemer is
vervolgens van plan in dienst te treden bij een concurrent van werkgever. Een
concurrentiebeding belemmert hem echter om binnen een jaar na het einde van de
dienstbetrekking voor een concurrent werkzaam te zijn. De werknemer vordert in
kort geding bij de kantonrechter schorsing van het concurrentiebeding. Hij
voert daarbij primair aan dat de duur van het concurrentiebeding niet in
redelijke verhouding staat tot de duur van het dienstverband en stelt bovendien
in de korte periode dat hij actief is geweest, geen bedrijfsgevoelige en
concurrentiegevoelige informatie van de werkgever te hebben ontvangen. De
werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer juist wel van alle
bedrijfsstrategische informatie kennis heeft genomen. De werkgever heeft
daardoor een belang bij handhaving van het concurrentiebeding.

Op 25 juli 2006 oordeelt de kantonrechter Hilversum over de
gevraagde schorsing van het concurrentiebeding in kort geding.

De kantonrechter overweegt het volgende:

- er is sprake van een arbeidsovereenkomst van een relatief
korte duur;

- een aan die overeenkomst gerelateerd concurrentiebeding
dient naar duur en omvang in een redelijke verhouding te staan;

- naar redelijkheid – bijzondere omstandigheden daargelaten
– zal de duur van het concurrentiebeding de duur van de arbeidsovereenkomst
niet mogen overstijgen;

- i.c. zou de duur van het concurrentiebeding beperkt moeten
blijven tot zes maanden.

Vervolgens gaat de kantonrechter in op de bijzondere
omstandigheid dat de werknemer de arbeidsverhouding al na zes weken heeft
opgezegd. Aangenomen wordt dat de werknemer – gelet op zijn functie – ook in
deze korte periode kennis heeft kunnen nemen van essentiële bedrijfsgegevens.
Het belang van de werkgever bij bescherming van zijn bedrijfsgegevens weegt
i.c. zwaarder dan de benadeling van werknemer door het concurrentiebeding.

Gelet op het bovenstaande ziet de kantonrechter geen
aanleiding om het concurrentiebeding volledig te schorsen. Wel wordt de duur
van het concurrentiebeding beperkt tot een half jaar.

De kantonrechter ziet ook geen reden om aan werknemer een
vergoeding ex artikel 7:653 lid 4 toe te kennen. Daarbij speelt een rol dat de
werknemer voldoende mogelijkheden heeft om een functie bij een niet-concurrent
te vinden.

Deze uitspraak is nog niet gepubliceerd.

Lees ook:Hoogte ontbindingsvergoeding afhankelijk gesteld van matiging concurrentiebeding
Lees ook:Schriftelijkheidsvereiste bij een proeftijdbeding
Lees ook:Ontbreken relatiebeding levert geen vrijbrief op
Lees ook:301 vragen over arbeidsovereenkomsten!
Lees ook:Senaat verwerpt voorstel concurrentiebeding

Eén reactie op “Werknemer met zeer kort dienstverband gehouden aan concurrentiebeding

  1. Gerard van Os

    Lijkt me een goede zaak. Sowieso is het nuttig om bijvoorbeeld de eerste ziektedag voor rekening van de werknemer te laten komen. Scheelt een hoop verzuim!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.