Ontbindingsvergoeding én immateriële schadevergoeding voor oudere werknemer

Nadat de werkgever tot drie keer toe een vergeefse poging heeft gedaan om de werknemer te ontslaan, verzoekt de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt dat de werkgever zich om verschillende redenen niet als een zorgvuldig werkgever heeft gedragen en wenst een ontbindingsvergoeding waarbij C=3
(€ 130.000,-).

Uitspraak De kantonrechter Den Bosch oordeelt dat de verstoorde arbeidsverhouding een voldoende reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Op het moment dat de ontbinding plaatsvindt, heeft de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar nagenoeg (nog 2 ½ maand) bereikt.

De kantonrechter acht bovendien voldoende bewezen dat de verstoorde arbeidsverhouding vooral te wijten is aan de werkgever. Naast de vergeefse pogingen om de werknemer op ondeugdelijke gronden te ontslaan, heeft de werkgever verzuimd om medewerking te verlenen aan mediation en reïntegratie. Dit betekent dat er grond is voor toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

De kantonrechter echter gaat niet mee in het verzoek van de werknemer en houdt vast aan de kantonrechtersrichtlijn. De vergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de verwachte inkomensderving tot aan de 65e verjaardag van de werknemer (€ 5000,-), immers de betrokken werknemer had nog 2,5 maand te gaan voor zijn pensioen. De kantonrechter overweegt daarbij dat, ook al was de arbeidsrelatie niet verstoord geraakt, de werknemer vermoedelijk uit dienst zou zijn getreden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Echter, de kantonrechter straft het onzorgvuldige gedrag van de werkgever toch af door een hoge immateriële schadevergoeding (€ 10.000,-) toe te kennen.

Lees ook:Verplicht weg bij 65?
Lees ook:Rechter wijkt af van vaste ontslagformule
Lees ook:Een dienstverband met 65-plussers: waar moeten werkgevers op letten?
Lees ook:Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; heeft dit gevolgen voor de ontbinding?
Lees ook:Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft invloed op hoogte ontbindingsvergoeding

Eén reactie op “Ontbindingsvergoeding én immateriële schadevergoeding voor oudere werknemer

 1. J.R. van Egmond

  Ik ben (nog) ambtenaar te Asd. en ik teken
  voor deze formule nu ik, na een mobbing van
  8(acht)jaar, omdat ik een directeur voor het O.M. daagde en de zaak WON in 1998.
  Er speelden diverse ‘zaken’ vanaf juli 2004
  en de bestuursrechter besloot, om mij in be-
  scherming te nemen, geen uitspraak te doen
  maar een mediator aan te wijzen en middels
  deze mediator heb ik 2 zéér deskundige medi-ci geconsulteerd die aantonen dat de Arbo-arts van mijn baas ongelijk heeft met zijn
  bevindingen in een ongefundeerd rapport dat
  zonder anamnese is opgemaakt door een Arbo-
  arts die zichzelf bedrijfsarts noemt zonder hiervoor ooit enige erkenning te hebben
  ‘verdiend’!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.