“Onbekwaamheid” door arbeidsduurvermindering is zwaarwegend bedrijfsbelang voor werkgever

De werkgever mag een verzoek om arbeidsduurvermindering afwijzen, wanneer een zwaarwegend bedrijfsbelang zich tegen honorering van het verzoek verzet. Op 1 juni 2006 oordeelt de kantonrechter Heerenveen dat het wegens arbeidsduurvermindering ‘onbekwaam raken’ voor de functie van apothekersassistente een zwaarwegend bedrijfsbelang voor de werkgever is.

Op grond van artikel 2 lid 5 van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) mag de werkgever een verzoek om arbeidsduurvermindering afwijzen, wanneer een zwaarwegend bedrijfsbelang zich tegen honorering van het verzoek verzet. De WAA geeft vervolgens in artikel 2 lid 8 een (niet-limitatieve) opsomming van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hiervan is sprake als de vermindering van de arbeidsduur leidt tot ernstige problemen:

  • voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
  • op het gebied van de veiligheid, of
  • van roostertechnische aard.

De feiten:Een apothekersassistente heeft – in aansluiting op haar ouderschapsverlof – verzocht om vermindering van de arbeidsduur van 32 naar 16 uur. De werkgever heeft het verzoek afgewezen en gesteld een zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben. De werkgever voert daartoe enerzijds roostertechnische problemen aan. Anderzijds stelt de werkgever, dat het onmogelijk is om bij een arbeidsduur van 16 uur per week de functie volwaardig en volgens de landelijke kwaliteitsnormen uit te voeren. De werkgever benadrukt daarbij dat de belangen van patiënten in het geding zijn.De werkneemster wendt zich tot de kantonrechter en vordert dat de werkgever haar in staat zal stellen 16 uur te werken.

Het vonnisDe kantonrechter sluit zich tijdens een kort-gedingprocedure op 1 juni 2006 aan bij de zienswijze van de werkgever. Gelet op de gezondheidsbelangen van patiënten acht de kantonrechter het van belang dat apothekersassistenten hun routine en bekwaamheid behouden. De werkgever heeft aannemelijk gemaakt dat een voldoende bekwaamheid niet gerealiseerd kan worden binnen een 16-urige werkweek. De vordering van werkneemster wordt afgewezen.

Lees ook:Terechte weigering urenspreiding door de werkgever
Lees ook:Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor c = 3
Lees ook:Consequenties onzorgvuldige re-integratie door werkgever
Lees ook:Kantonrechter negeert adviezen van het UWV
Lees ook:Werkgever moet schade aan eigen auto werkneemster vergoeden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.