Schriftelijkheidsvereiste bij een proeftijdbeding

Sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid geldt dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen. Hoe zit dat precies?

Artikel 7:652 lid 2 BW bepaalt dat de proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen. Het artikel stelt evenwel geen nadere regels. Daaruit kan worden afgeleid dat – anders dan bij een concurrentiebeding – een proeftijdbeding niet alleen in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen, maar eveneens in een personeelshandboek of CAO.

CAOHet kunnen opnemen van een proeftijdbeding in een CAO is door de regering expliciet bevestigd bij de parlementaire behandling van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid.

Bij het opnemen van een proeftijdbeding in een CAO is het aan te bevelen om de werknemer tijdig – d.w.z. vóórdat de proeftijd ingaat – een exemplaar van de CAO te overhandigen.

Personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of bedrijfsreglementOp 1 juni 2006 heeft de kantonrechter Den Haag in kort geding geoordeeld, dat een proeftijdbeding dat niet is opgenomen in een arbeidsovereenkomst maar wel in een bedrijfsreglement – welk reglement in de arbeidsovereenkomst is geïncorporeerd – voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:652 BW. Bepalend is dat het reglement van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer daarmee heeft ingestemd.

Uit deze uitspraak blijkt dat het van belang is geïncorporeerde documenten tijdig te overhandigen. De kantonrechter oordeelde dat gebondenheid aan het proeftijdbeding kan ontbreken indien de werknemer niet kon weten dat een proeftijd was overeengekomen, omdat het bedrijfsreglement hem nooit was overhandigd.

Let op!Een niet schriftelijk overeengekomen proeftijdbeding is op grond van artikel 3:39 BW nietig. De arbeidsovereenkomst geldt in dat geval als aangegaan zonder proeftijd.

Lees ook:Ontslag per direct?
Lees ook:Is porno reden tot ontslag?
Lees ook:Mijn nieuwe baas is mijn oude baas; hoe zit het met de proeftijd?
Lees ook:301 vragen over arbeidsovereenkomsten!
Lees ook:Aantal ontslagaanvragen in 2005 met 12% afgenomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.