Verkeersboetes voor rekening van werkgever!

Werkgevers zijn niet gerechtigd om de bekeuringen voor ‘kleine’ snelheidsovertredingen die zijn begaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op werknemers te verhalen. Deze recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag heeft grote gevolgen voor het door veel werkgevers gevoerde beleid ten aanzien van verkeersboetes.

Het Hof heeft beslist dat bekeuringen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening van de werkgever komen, tenzij de verkeersboetes een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Volgens het Hof zal er in zijn algemeenheid bij een overschrijding van de maximum snelheid tot 10 kilometer per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Wordt de maximum snelheid met meer dan 10 kilometer per uur overschreden, dan is hiervan in beginsel wel sprake. Opvallend aan deze uitspraak is dat snelheidsovertredingen tot 10 kilometer per uur niet als opzet of bewust roekeloos worden beschouwd en daarboven wel.

Als gevolg van deze uitspraak is het mogelijk dat werkgevers alsnog kunnen worden aangesproken voor tot 20 jaar oude verkeersboetes.

Beleid werkgeversDe uitspraak van het Hof staat er niet aan in de weg een strikte regeling tussen werknemers en de werkgever te treffen. In de regeling kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de eerste drie boetes voor snelheidsovertredingen in een bepaalde periode voor rekening van de werkgever komen en verdere boetes in die periode door de werknemers zelf betaald worden. Ten aanzien van een dergelijke regeling acht het Hof verdedigbaar dat een werknemer die in een bepaalde periode meer dan drie overtredingen maakt, handelt in strijd met het beginsel van “goed werknemerschap” (artikel 7:611 BW).

Werkgevers doen er dan ook goed aan om een beleid ten aanzien van lichte verkeersovertredingen te ontwikkelen.

Lees ook:Bij ziekte door eigen schuld geen volledige doorbetaling van loon
Lees ook:Schrijffout in concurrentiebeding voor rekening werkgever
Lees ook:Commissie Gelijke Behandeling beoordeelt leeftijdsonderscheid in sociaal plan KLM
Lees ook:Werkgeversmogen mogen WGA-risico 10 jaar zelf dragen
Lees ook:Wankelt het concurrentiebeding?

7 reacties op “Verkeersboetes voor rekening van werkgever!

 1. Marrio

  Wat heeft dit met ontslag te maken?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Henk Glastra van Loon

  Wat een administratie wordt dat allemaal weer!

    /   Beantwoorden  / 
 3. Pieter

  Wereldvreemde rechters!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Shirley van Ast

  Als je uit dienst getreden bent bij een werkgever, dien je dan nog de verkeersboetes die pas 3 maanden later binnen komen te betalen? Daarbij, men een verkeersboete ontvangt van het CJIB gericht aan de leasemaatschappij onder vermelding van de berijders naam?

  Uit dienst, maar toch betalen?

  Groeten,
  Shirley van Ast

    /   Beantwoorden  / 
 5. Peter Mooij

  Shirley, die verkeersboete zal je zelf moeten betalen omdat je ook de overtreding hebt gemaakt. Je kunt je niet verschuilen achter administratieve zaken.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Mein E.R

  Heeft de gemeente als werkgever een opzegtermijn bij eervol ontslag van een ambtenaar? Ik meen te hebben begrepen dat het ambtenarenrecht afwijkt van het gewone ontslagrecht?

    /   Beantwoorden  / 
 7. M. Sobral

  Het is juist dat het ambtenatarenrecht afwijkt van het civiele ontslagrecht. Andere regelgeving is van toepassing. Of er in de situatie die u beschrijft een opzegtermijn in acht moet worden genomen hangt af van de aard van de dienstbetrekking. Het varieert doorgaans van 1 maand tot 3 maanden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.